Val till kommunfullmäktige i Vårgårda - Ålder och kön - Kullings-Skövde 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kullings-Skövde 1 1126 16,5% 30,4% 26,6% 26,6% 6,9% 51,2% 48,8% 2,5%  
Summa 1126 16,5% 30,4% 26,6% 26,6% 6,9% 51,2% 48,8% 2,5%

http://www.val.se