Val till kommunfullmäktige i Karlsborg - Ålder och kön - Mölltorp - Brevik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mölltorp - Brevik 1431 14,5% 31,5% 26,6% 27,3% 5,6% 50,5% 49,5% 2,9%  
Summa 1431 14,5% 31,5% 26,6% 27,3% 5,6% 50,5% 49,5% 2,9%

http://www.val.se