Val till kommunfullmäktige i Gullspång - Ålder och kön - Amnehärads Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Amnehärads Södra 917 10,8% 21,8% 31,0% 36,4% 4,4% 51,6% 48,4% 5,1%  
Summa 917 10,8% 21,8% 31,0% 36,4% 4,4% 51,6% 48,4% 5,1%

http://www.val.se