Val till kommunfullmäktige i Gullspång - Ålder och kön - Hova

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hova 1733 14,0% 22,7% 29,1% 34,2% 5,4% 51,4% 48,6% 6,2%  
Summa 1733 14,0% 22,7% 29,1% 34,2% 5,4% 51,4% 48,6% 6,2%

http://www.val.se