Val till kommunfullmäktige i Tranemo - Ålder och kön - Tranemo Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tranemo Östra 918 19,5% 29,1% 24,4% 27,0% 7,2% 51,5% 48,5% 4,4%  
Summa 918 19,5% 29,1% 24,4% 27,0% 7,2% 51,5% 48,5% 4,4%

http://www.val.se