Val till kommunfullmäktige i Tranemo - Ålder och kön - Ambjörnarp-Sjötofta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ambjörnarp-Sjötofta 723 14,1% 27,4% 29,3% 29,2% 6,1% 51,2% 48,8% 6,1%  
Summa 723 14,1% 27,4% 29,3% 29,2% 6,1% 51,2% 48,8% 6,1%

http://www.val.se