Val till kommunfullmäktige i Bengtsfors - Ålder och kön - Nordvästra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nordvästra 1760 16,8% 24,4% 24,4% 34,5% 5,7% 49,1% 50,9% 8,9%  
Summa 1760 16,8% 24,4% 24,4% 34,5% 5,7% 49,1% 50,9% 8,9%

http://www.val.se