Val till kommunfullmäktige i Bengtsfors - Ålder och kön - Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra 1761 13,6% 25,6% 24,2% 36,6% 5,7% 50,8% 49,2% 6,9%  
Summa 1761 13,6% 25,6% 24,2% 36,6% 5,7% 50,8% 49,2% 6,9%

http://www.val.se