Val till kommunfullmäktige i Bengtsfors - Ålder och kön - Sydöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sydöstra 1481 16,7% 23,1% 26,3% 33,9% 6,2% 51,9% 48,1% 7,4%  
Summa 1481 16,7% 23,1% 26,3% 33,9% 6,2% 51,9% 48,1% 7,4%

http://www.val.se