Val till kommunfullmäktige i Svenljunga - Ålder och kön - Högvad-Örsås-Revesjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högvad-Örsås-Revesjö 1762 14,0% 24,6% 27,2% 34,2% 5,6% 52,3% 47,7% 5,7%  
Summa 1762 14,0% 24,6% 27,2% 34,2% 5,6% 52,3% 47,7% 5,7%

http://www.val.se