Val till kommunfullmäktige i Svenljunga - Ålder och kön - Kindaholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kindaholm 1260 13,3% 25,3% 29,4% 32,0% 5,1% 51,7% 48,3% 5,7%  
Summa 1260 13,3% 25,3% 29,4% 32,0% 5,1% 51,7% 48,3% 5,7%

http://www.val.se