Val till kommunfullmäktige i Götene - Ålder och kön - Götene 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Götene 1 906 16,7% 30,4% 23,8% 29,1% 6,4% 49,1% 50,9% 2,8%  
Summa 906 16,7% 30,4% 23,8% 29,1% 6,4% 49,1% 50,9% 2,8%

http://www.val.se