Val till kommunfullmäktige i Götene - Ålder och kön - Götene tredje och Holmestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Götene tredje och Holmestad 1551 16,1% 28,2% 27,7% 28,0% 6,6% 50,7% 49,3% 6,9%  
Summa 1551 16,1% 28,2% 27,7% 28,0% 6,6% 50,7% 49,3% 6,9%

http://www.val.se