Val till kommunfullmäktige i Götene - Ålder och kön - Lundsbrunnsorten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundsbrunnsorten 1413 15,9% 29,7% 26,2% 28,2% 5,7% 51,6% 48,4% 1,9%  
Summa 1413 15,9% 29,7% 26,2% 28,2% 5,7% 51,6% 48,4% 1,9%

http://www.val.se