Val till kommunfullmäktige i Götene - Ålder och kön - Forshem-Österplana

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Forshem-Österplana 1764 13,8% 27,7% 28,7% 29,8% 6,2% 50,5% 49,5% 4,8%  
Summa 1764 13,8% 27,7% 28,7% 29,8% 6,2% 50,5% 49,5% 4,8%

http://www.val.se