Val till kommunfullmäktige i Töreboda - Ålder och kön - Töreboda Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Töreboda Östra 1709 13,1% 30,3% 28,4% 28,1% 5,8% 52,5% 47,5% 2,0%  
Summa 1709 13,1% 30,3% 28,4% 28,1% 5,8% 52,5% 47,5% 2,0%

http://www.val.se