Val till kommunfullmäktige i Töreboda - Ålder och kön - Moholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Moholm 1655 16,1% 23,4% 32,7% 27,7% 6,6% 52,9% 47,1% 4,7%  
Summa 1655 16,1% 23,4% 32,7% 27,7% 6,6% 52,9% 47,1% 4,7%

http://www.val.se