Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Lundby, Flunsås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Flunsås 1530 34,3% 33,5% 16,8% 15,4% 3,3% 52,4% 47,6% 7,4%  
Summa 1530 34,3% 33,5% 16,8% 15,4% 3,3% 52,4% 47,6% 7,4%

http://www.val.se