Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Lundby, Kvillebäcken, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Kvillebäcken, Södra 1454 38,7% 40,1% 12,6% 8,6% 3,9% 51,2% 48,8% 6,7%  
Summa 1454 38,7% 40,1% 12,6% 8,6% 3,9% 51,2% 48,8% 6,7%

http://www.val.se