Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Lundby, Kvillebäcken, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Kvillebäcken, Östra 1089 49,0% 33,0% 12,8% 5,2% 6,0% 56,7% 43,3% 9,4%  
Summa 1089 49,0% 33,0% 12,8% 5,2% 6,0% 56,7% 43,3% 9,4%

http://www.val.se