Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Norra Hisingen, Glöstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Glöstorp 1296 23,3% 26,6% 16,0% 34,0% 3,8% 48,5% 51,5% 8,9%  
Summa 1296 23,3% 26,6% 16,0% 34,0% 3,8% 48,5% 51,5% 8,9%

http://www.val.se