Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Norra Hisingen, Gunnestorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Gunnestorp 1642 19,3% 34,8% 20,9% 25,0% 8,2% 47,8% 52,2% 7,1%  
Summa 1642 19,3% 34,8% 20,9% 25,0% 8,2% 47,8% 52,2% 7,1%

http://www.val.se