Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Norra Hisingen, Norumshöjd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Norumshöjd 1489 27,4% 39,4% 17,5% 15,6% 7,4% 46,8% 53,2% 11,6%  
Summa 1489 27,4% 39,4% 17,5% 15,6% 7,4% 46,8% 53,2% 11,6%

http://www.val.se