Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Norra Hisingen, Tuve

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Tuve 1581 15,7% 31,4% 21,8% 31,1% 6,3% 47,9% 52,1% 4,6%  
Summa 1581 15,7% 31,4% 21,8% 31,1% 6,3% 47,9% 52,1% 4,6%

http://www.val.se