Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Norra Hisingen, Tången

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Tången 1270 13,0% 31,5% 22,0% 33,5% 6,8% 50,2% 49,8% 4,3%  
Summa 1270 13,0% 31,5% 22,0% 33,5% 6,8% 50,2% 49,8% 4,3%

http://www.val.se