Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Norra Hisingen, Säve

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Säve 1683 16,8% 35,8% 27,5% 19,8% 7,6% 53,2% 46,8% 5,8%  
Summa 1683 16,8% 35,8% 27,5% 19,8% 7,6% 53,2% 46,8% 5,8%

http://www.val.se