Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Norra Hisingen, Gerrebacka-Ingebäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Gerrebacka-Ingebäck 1425 18,7% 57,8% 14,9% 8,7% 5,4% 48,8% 51,2% 3,9%  
Summa 1425 18,7% 57,8% 14,9% 8,7% 5,4% 48,8% 51,2% 3,9%

http://www.val.se