Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Norra Hisingen, Kärra, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Kärra, Norra 1144 13,8% 25,1% 21,9% 39,2% 3,9% 47,1% 52,9% 3,8%  
Summa 1144 13,8% 25,1% 21,9% 39,2% 3,9% 47,1% 52,9% 3,8%

http://www.val.se