Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Norra Hisingen, Kärra, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Kärra, Södra 1312 17,6% 32,3% 23,3% 26,8% 7,3% 49,8% 50,2% 4,3%  
Summa 1312 17,6% 32,3% 23,3% 26,8% 7,3% 49,8% 50,2% 4,3%

http://www.val.se