Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Norra Hisingen, Kärra, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Kärra, Östra 1353 18,3% 32,1% 19,7% 29,9% 7,0% 48,2% 51,8% 4,2%  
Summa 1353 18,3% 32,1% 19,7% 29,9% 7,0% 48,2% 51,8% 4,2%

http://www.val.se