Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Norra Hisingen, Mysterna-Svankälla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Mysterna-Svankälla 1357 12,7% 57,9% 20,0% 9,4% 8,1% 51,2% 48,8% 3,2%  
Summa 1357 12,7% 57,9% 20,0% 9,4% 8,1% 51,2% 48,8% 3,2%

http://www.val.se