Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Norra Hisingen, Rödbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Rödbo 700 15,9% 37,1% 26,9% 20,1% 5,3% 53,6% 46,4% 2,7%  
Summa 700 15,9% 37,1% 26,9% 20,1% 5,3% 53,6% 46,4% 2,7%

http://www.val.se