Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Norra Hisingen, Brunnsbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Brunnsbo 1675 25,8% 34,0% 18,4% 21,8% 6,1% 44,2% 55,8% 8,6%  
Summa 1675 25,8% 34,0% 18,4% 21,8% 6,1% 44,2% 55,8% 8,6%

http://www.val.se