Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Norra Hisingen, Backa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Backa 1573 18,5% 27,9% 21,4% 32,2% 4,7% 48,1% 51,9% 7,3%  
Summa 1573 18,5% 27,9% 21,4% 32,2% 4,7% 48,1% 51,9% 7,3%

http://www.val.se