Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Norra Hisingen, Bällskär

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Bällskär 1645 17,6% 30,9% 25,2% 26,3% 8,3% 49,9% 50,1% 4,5%  
Summa 1645 17,6% 30,9% 25,2% 26,3% 8,3% 49,9% 50,1% 4,5%

http://www.val.se