Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Norra Hisingen, Wadköpingsgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Wadköpingsgatan 1496 39,1% 34,0% 15,6% 11,2% 8,4% 47,1% 52,9% 17,8%  
Summa 1496 39,1% 34,0% 15,6% 11,2% 8,4% 47,1% 52,9% 17,8%

http://www.val.se