Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Norra Hisingen, Backadalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Backadalen 1441 17,9% 25,4% 21,4% 35,3% 3,8% 45,7% 54,3% 7,4%  
Summa 1441 17,9% 25,4% 21,4% 35,3% 3,8% 45,7% 54,3% 7,4%

http://www.val.se