Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Norra Hisingen, Bäckebol

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Bäckebol 1020 20,2% 26,9% 22,3% 30,7% 5,8% 46,7% 53,3% 8,0%  
Summa 1020 20,2% 26,9% 22,3% 30,7% 5,8% 46,7% 53,3% 8,0%

http://www.val.se