Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Norra Hisingen, Selma Lagerlöfs torg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Selma Lagerlöfs torg 1250 35,8% 32,6% 15,0% 16,6% 10,3% 55,4% 44,6% 17,6%  
Summa 1250 35,8% 32,6% 15,0% 16,6% 10,3% 55,4% 44,6% 17,6%

http://www.val.se