Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Norra Hisingen, Skälltorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Skälltorp 1705 17,4% 27,0% 23,4% 32,2% 3,8% 48,9% 51,1% 7,0%  
Summa 1705 17,4% 27,0% 23,4% 32,2% 3,8% 48,9% 51,1% 7,0%

http://www.val.se