Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Norra Hisingen, Åketorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hisingen, Åketorp 1642 13,7% 33,2% 29,4% 23,7% 7,1% 51,3% 48,7% 3,8%  
Summa 1642 13,7% 33,2% 29,4% 23,7% 7,1% 51,3% 48,7% 3,8%

http://www.val.se