Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Lundby, Bräcke, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Bräcke, Norra 1365 20,6% 39,5% 23,5% 16,4% 5,8% 51,7% 48,3% 6,6%  
Summa 1365 20,6% 39,5% 23,5% 16,4% 5,8% 51,7% 48,3% 6,6%

http://www.val.se