Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Lundby, Bräcke, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Bräcke, Södra 1188 24,7% 39,5% 20,4% 15,4% 6,9% 51,3% 48,7% 6,7%  
Summa 1188 24,7% 39,5% 20,4% 15,4% 6,9% 51,3% 48,7% 6,7%

http://www.val.se