Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Lundby, Kyrkbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Kyrkbyn 1438 24,0% 34,1% 18,6% 23,2% 3,2% 48,7% 51,3% 9,5%  
Summa 1438 24,0% 34,1% 18,6% 23,2% 3,2% 48,7% 51,3% 9,5%

http://www.val.se