Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Lundby, Brämaregården, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Brämaregården, Norra 1218 25,8% 36,6% 18,0% 19,6% 3,0% 49,2% 50,8% 7,5%  
Summa 1218 25,8% 36,6% 18,0% 19,6% 3,0% 49,2% 50,8% 7,5%

http://www.val.se