Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Lundby, Brämaregården, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Brämaregården, Östra 1384 42,3% 36,3% 14,3% 7,0% 3,8% 53,7% 46,3% 7,8%  
Summa 1384 42,3% 36,3% 14,3% 7,0% 3,8% 53,7% 46,3% 7,8%

http://www.val.se