Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Lundby, Porslinsfabriken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Porslinsfabriken 1285 39,3% 36,6% 17,0% 7,2% 3,7% 53,2% 46,8% 5,5%  
Summa 1285 39,3% 36,6% 17,0% 7,2% 3,7% 53,2% 46,8% 5,5%

http://www.val.se