Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Lundby, Rambergsstaden, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Rambergsstaden, Norra 1247 20,8% 26,5% 20,3% 32,5% 3,9% 45,8% 54,2% 4,7%  
Summa 1247 20,8% 26,5% 20,3% 32,5% 3,9% 45,8% 54,2% 4,7%

http://www.val.se