Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Lundby, Eriksberg Sjöporten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Eriksberg Sjöporten 1453 18,9% 31,7% 21,8% 27,5% 2,6% 49,7% 50,3% 4,1%  
Summa 1453 18,9% 31,7% 21,8% 27,5% 2,6% 49,7% 50,3% 4,1%

http://www.val.se