Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Lundby, Eriksberg, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Eriksberg, Östra 1281 12,0% 31,6% 29,8% 26,5% 2,9% 50,5% 49,5% 3,7%  
Summa 1281 12,0% 31,6% 29,8% 26,5% 2,9% 50,5% 49,5% 3,7%

http://www.val.se